vamacademy.vn

Tiếng Anh giao tiếp công sở

Nhằm tiếp sức cho Doanh nghiệp đào tạo một đội ngũ nhân viên có khả năng giao tiếp Anh ngữ thật tự tin và chuyên nghiệp, các chương trình Anh ngữ cho doanh nghiệp tại VAM được thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng tổ chức, theo đặc thù của từng ngành nghề để người học hội nhập nhanh chóng vào môi trường làm việc quốc tế.

Sau khi đánh giá năng lực ngôn ngữ, nhu cầu và mục tiêu học tập của từng nhóm đối tượng học viên ở các công ty, doanh nghiệp – thông qua sát hạch và thảo luận, nhà trường sẽ tham vấn một kế hoạch cùng với các nội dung học tập thích ứng. Ngoài kỹ năng ngôn ngữ, chương trình còn hướng đến việc bồi dưỡng cho người học các kỹ năng khác như kỹ năng trình bày, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thương lượng v.v… bằng tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như góp phần xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, tích cực.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Anh Ngữ Công sở (English for Business Communication)
Chương trình Anh ngữ Công sở được thiết kế cho người đi làm giúp học viên tự tin giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế. Trong khóa học, học viên sẽ được trau dồi thêm:
– Anh ngữ viết báo cáo
– Anh ngữ trong hội họp
– Anh ngữ trong thuyết trình
– Anh ngữ trong đàm phán thương lượng …

2. Anh Ngữ Chuyên Ngành (English for Specific Purposes)
Chương trình Anh ngữ Chuyên ngành được thiết kế riêng cho từng ngành nghề nhằm giúp học viên nâng cao vốn từ vựng, thuật ngữ, cùng với các tình huống chuyên sâu của từng ngành nghề.

Các lĩnh vực Anh ngữ chuyên ngành:
– Du lịch và khách sạn (Tourism and Hospitality)
– Dầu khí (Oil and Gas)
– Tài chính Kế toán (Finance and Accounting)
– Ngân hàng (Banking)
– Hàng không (Aviation)
– Các ngành khác

3. Anh Ngữ thiết kế chuyên biệt (Tailor-made English courses)
Tùy theo yêu cầu cụ thể và riêng biệt của từng doanh nghiệp, Ban chuyên môn VAM sẽ khảo sát và tư vấn những khóa học phù hợp.
Chi tiết về chương trình học cũng như thời gian từng khóa học sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp và trình độ của học viên.
Các khóa học trong Chương trình Anh ngữ cho Doanh nghiệp có các cấp độ từ Elementary đến Advanced.

II. Văn bằng
– Sau mỗi khóa học, học viên sẽ nhận được chứng nhận do VAM cấp.