vamacademy.vn

Kỹ năng mềm

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO DOANH NGHIỆP

nútMỤC TIÊU:

 

–  Phát triển toàn diện năng lực cá nhân trong một tổ chức, tập trung ở khía cạnh tâm vận & hành vi

 

–  Tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong đội ngũ: thấu hiểu và quan tâm nhau

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO DOANH NGHIỆP

nútMỤC TIÊU:

 

–  Phát triển toàn diện năng lực cá nhân trong một tổ chức, tập trung ở khía cạnh tâm vận & hành vi

 

–  Tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong đội ngũ: thấu hiểu và quan tâm nhau

 

NHÓM KỸ NĂNG CÁ NHÂN

NHÓM KỸ NĂNG CÁ NHÂN

 1. Kỹ năng nhận thức và phát triển kỹ năng

Giúp cá nhân hiểu rõ về giá trị, kỹ năng, và tính cách bản thân, trên cơ sở đó để có nền tảng quản trị chính mình

 1. Kỹ năng hoạch định mục tiêu trong công việc

Giúp cá nhân xác định và biết cách làm rõ mục tiêu bản thân trong công việc

 1. Kỹ năng quản lí thời gian

Giúp cá nhân quản lí được nguồn ngân quỹ thời gian của mình, trên cơ sở đó để cân bằng công việc và cuộc sống

 1. Kỹ năng quản lí stress và tạo động lực trong công việc

Giúp cá nhân vượt qua áp lực cần thiết trong công việc, tìm ra động cơ và có động lực làm việc rõ ràng

 1. Kỹ năng thuyết trình

Giúp cá nhân nâng cao năng lực trình bày quan điểm, ý kiến của mình trước tập thể và khách hàng

 1. Tư duy sáng tạo trong công việc

Giúp cá nhân nâng cao năng lực sáng tạo để cái thiện hiệu quả làm việc và mang lại nhiều ý tưởng mới cho công ty.

 1. Kỹ năng nhận thức và phát triển kỹ năng

Giúp cá nhân hiểu rõ về giá trị, kỹ năng, và tính cách bản thân, trên cơ sở đó để có nền tảng quản trị chính mình

 1. Kỹ năng hoạch định mục tiêu trong công việc

Giúp cá nhân xác định và biết cách làm rõ mục tiêu bản thân trong công việc

 1. Kỹ năng quản lí thời gian

Giúp cá nhân quản lí được nguồn ngân quỹ thời gian của mình, trên cơ sở đó để cân bằng công việc và cuộc sống

 1. Kỹ năng quản lí stress và tạo động lực trong công việc

Giúp cá nhân vượt qua áp lực cần thiết trong công việc, tìm ra động cơ và có động lực làm việc rõ ràng

 1. Kỹ năng thuyết trình

Giúp cá nhân nâng cao năng lực trình bày quan điểm, ý kiến của mình trước tập thể và khách hàng

 1. Tư duy sáng tạo trong công việc

Giúp cá nhân nâng cao năng lực sáng tạo để cái thiện hiệu quả làm việc và mang lại nhiều ý tưởng mới cho công ty.

NHÓM KỸ NĂNG LIÊN CÁ NHÂN

NHÓM KỸ NĂNG LIÊN CÁ NHÂN

 1. Kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ nơi công sở

Giúp cá nhân trở nên chuyên nghiệp trong cách thức giao tế trong môi trường công sở

 1. Kỹ năng thiết lập quan hệ xã hội

Giúp cá nhân trở thành “đại sứ thương hiệu”, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp khi giao tiếp với khách hàng và đối tác tại các môi trường khác nhau

 1. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Giúp cá nhân nâng cao năng lực khi giải quyết các vấn đề trong công sở nói riêng và trong cuộc sống nói chung

 1. Kỹ năng làm việc nhóm – đồng đội

Giúp cá nhân nâng cao khả năng tương tác – gắn kết với đồng nghiệp từ đó phát triển sức mạnh của tổ chức

 1. Kỹ năng lãnh đạo

Giúp cá nhân nắm được tâm thế và các phương pháp của nhà lãnh đạo, có khả năng lan toả sức ảnh hưởng đến mọi người.

 1. Kỹ năng giao tiếp và tạo lập mối quan hệ nơi công sở

Giúp cá nhân trở nên chuyên nghiệp trong cách thức giao tế trong môi trường công sở

 1. Kỹ năng thiết lập quan hệ xã hội

Giúp cá nhân trở thành “đại sứ thương hiệu”, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp khi giao tiếp với khách hàng và đối tác tại các môi trường khác nhau

 1. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Giúp cá nhân nâng cao năng lực khi giải quyết các vấn đề trong công sở nói riêng và trong cuộc sống nói chung

 1. Kỹ năng làm việc nhóm – đồng đội

Giúp cá nhân nâng cao khả năng tương tác – gắn kết với đồng nghiệp từ đó phát triển sức mạnh của tổ chức

 1. Kỹ năng lãnh đạo

Giúp cá nhân nắm được tâm thế và các phương pháp của nhà lãnh đạo, có khả năng lan toả sức ảnh hưởng đến mọi người.

Ngoài ra Trung tâm sẽ thiết kế từng chuyên đề theo yêu cầu của khách hàng/ doanh nghiệp.