Hàng Sấm Nang

Thầy Hàng Sấm Nang là Tiến sĩ ngành CNTT và là Thạc sĩ ngành kinh tế đã có 15 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy tại các trường ĐH. Hiện giữ chức Phó Viện Trưởng Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam, và Nguyên CIO-Tân Thanh Group, CIO-Gemadept Crop.,