Lê Anh Tuấn

Thầy Lê Anh Tuấn đã và đang tham gia giảng dạy tại các Viện, trường CĐ-Đại học, huấn luyện cho DN. Kinh qua các vị trí quản lí cho các tổ chức GD và điều hành doanh nghiệp.