Phan Trung Hiếu

Giảng viên Phan Trung Hiếu hơn 15 năm hoạt động giảng dạy CNTT và Digital tại Đại học-Quốc Gia. Với kinh nghiệm dày dặn và kiến thức thực tiễn. Hiện đang là chủ tịch hội đồng quản trị GOBRANDING, CEO tại GSOFT.